Vize aktivního státu

Vize malého státu rezignuje na výběr větších prostředků z daní a odmítá aktivní stát. Jindy je vize aktivního státu omezována na stavby dálnic a bloků jaderných elektráren. Naše konference ovšem sleduje význam aktivního a fungujícího státu a oblasti různých druhů investic (fiskální politiky). Stát může různé investice sám realizovat, jiné alespoň podporovat (formou dotací či daňových úlev) a vést k nové ekonomice. K ekonomice, která neplýtvá přírodními zdroji, neškodí zdraví, je založená na sociální soudržnosti a hospodaření státu se vyplácí.

Multiplikační efekt

Pojem bohužel bývá širší veřejnosti neznámý a někdy se lze setkat dokonce se zpochybňováním multiplikace. Škrty ve fiskální politice mohou vlády provádět dokonce pod praporem údajných úspor, a to bez zohlednění konkrétního multiplikačního efektu. Multiplikace může být větší či menší než vložená jednotka a podle toho se státu buď vyplácet, nebo být spíše výdajem.

Úkolem naší konference je shrnutí různých forem fiskální politiky a zhodnocení jejich multiplikačního efektu. Nejde jen o výdaje ze státního rozpočtu, ale také o vytváření pracovních míst, zvyšování koupěschopnosti, zisky z dobrého životního prostředí a o zpětné daňové příjmy. Dobře to lze ilustrovat na příkladu energoúsporných investic (viz schema níže) a jiné to zase může být u dopravních staveb.

Česká republika 2030

Strategický rámec s dlouhodobými prioritami ČR připravila Rada vlády pro udržitelný rozvoj v roce 2016. Při vzniku byly důležité vize politiků a také výrazná participace širší veřejnosti. Fiskální politika je nedílnou součástí tohoto dokumentu a s jeho vznikem se lze seznámit na stránkách RVUR -zde-.