Program

Fiskální politika a multiplikační efekt - zhodnocení a vize pro aktivní státní politiku

15. února 2017, sál 205 Sněmovní 1, Praha 1

Zahájení -video
PhDr. Robin Böhnisch (poslanec a předseda výboru pro životní prostředí) -video
PhDr. Vladimír Špidla (ředitel MDA a šéfporadce premiéra ČR) -video

Fiskální politika - cesta k nové ekonomice
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. (role rozvojových fondů EU ve fiskální politice v ČR; poradce premiéra a náměstek ministra průmyslu a obchodu) -prezentace -video
Ing. Jaroslav Šulc, CSc. (makroekonomický vývoj ČR; poradce premiéra a expert ČMKOS) -prezentace -video
Mgr. Jiří Koželouh (vize pro antifosilní rozvoj; Hnutí DUHA) -prezentace -video
Mgr. Jiří Jakl (význam kupní síly pro ekologický rozvoj; Zvonečník) -prezentace -video
PhDr. Zbyněk Fiala (sanace bank versus lokální měnová politika) -video
debata -video

Multiplikační efekt u různých druhů investic a pobídek
Ing. Jiří Šteg (dekarbonizace ekonomiky; ProAlt) -video
Ing. Martin Zemánek (význam stavebních investic; zástupce stavařské obce) -prezentace -video
Mgr. Vojtěch Kotecký (studie multiplikace šetrné ekonomiky; Glopolis) -prezentace -video
Mgr. Michal Broža (cíle a návratnost udržitelného rozvoje; OSN Praha) -prezentace -video
Mgr. Tomáš Tožička (očekávání a reálný multiplikační efekt ekologických investic; Česko proti chudobě) -video
debata a závěry -video

Pozvánka ke stažení -zde- (velikost 1 MB)