Prezentace panelistů

17.02.2017

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. (poradce premiéra a náměstek ministra průmyslu a obchodu)
Role rozvojových fondů EU ve fiskální politice v ČR

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. (poradce premiéra a expert ČMKOS)
Makroekonomický vývoj ČR

Mgr. Jiří Koželouh (Hnutí DUHA)
Vize pro antifosilní rozvoj

Mgr. Jiří Jakl (Zvonečník)
Význam kupní síly pro ekologický rozvoj

Ing. Martin Zemánek (zástupce stavařské obce)

Význam stavebních investic

Mgr. Vojtěch Kotecký (Glopolis)
Studie multiplikace šetrné ekonomiky

Mgr. Michal Broža (OSN Praha)
Cíle a návratnost udržitelného rozvoje