K roli evropských fondů vystoupí Tomáš Novotný

07.02.2017

Na konferenci v bloku k fiskální politice vystoupí JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. (poradce premiéra a náměstek ministra průmyslu a obchodu). Ve svém příspěvku se bude věnovat roli evropských fondů. Stav čerpání v roce 2010 shrnul takto:

Stav čerpání fondů EU k pololetí roku 2010 skutečně není bezproblémový. Z celkových cca 797 miliard Kč včetně domácího spolufinancování bylo proplaceno žadatelům 140 miliard Kč, nicméně Ministerstvem financí a Evropskou komisí bylo zatím akceptováno k proplacení z fondů EU pouze 43 miliard Kč. Nebezpečí případného vracení fondů EU bude poprvé hrozit České republice na konci roku 2011, do kdy se musí na projekty proplatit prostředky z fondů EU určené na roky 2007 a 2008 minimálně částka ve výši cca 200 miliard Kč (během roku a půl je tedy nutno proplatit cca 160 miliard Kč).
Pro rozpoznání rozsahu problému je třeba si uvědomit, že úspěšnost čerpání se neměří podle celkových čísel, ale podle stavu čerpání fondů EU v jednotlivých oblastech tzv. operačních programech. Ministerstvo pro místní rozvoj, nyní v gesci Věcí veřejných, odpovídá za 17 klíčových operačních programů financovaných z fondů EU. Přičemž stav vyčerpání zdrojů z fondů EU je u některých z nich tristní. Například v oblasti vědy a výzkumu v gesci Ministerstva školství (opět ministerstvo vedené Věcmi veřejnými) nebyl zatím akceptován Ministerstvem financí a Evropskou komisí žádný projekt, čili není převedeno z rozpočtu EU do ČR ani euro. Obdobně je na tom oblast vzdělávání opět pod Ministerstvem školství, kde bylo akceptováno pouze 0,1% z celkové částky pro tento program. Pod 5% akceptovaných prostředků je dále Integrovaný operační program v gesci MMR s 1,5% či program pro sociální oblast v gesci MPSV s částkou 2,3%, stejně jako dalších 5 operačních programů.
Do konce roku 2010 musí být u každého ze 17 operačních programu akceptováno minimálně 25% prostředků z celkové alokace, aby Česká republika nemusela vracet část fondů EU do Bruselu. Na navýšení čerpání z jednotek procent o desítky ve většině oblastí tak zbývá rok a půl.